Krangling i parforholdet – er det bare negativt?

Fordi vi er ulike som mennesker, opplever de aller fleste som er i et parforhold konflikter og krangling, også de som har det godt sammen.

Men når vi klarer å reparere ved å ta ansvar for vår del av konflikten, kan krangler og konflikt også bidra til at vi kjenner oss nærmere hverandre. Samtidig er noen konflikter bare smertefulle og vonde. De som gjør at vi ikke føler oss forstått, bryter ned selvfølelsen vår og tilliten vi har til hverandre. Dersom disse konfliktene gjentar seg ofte, og vi føler at vi krangler om akkurat det samme hver gang uten å komme noen vei, kan de være ødeleggende for forholdet. Det vil i de fleste tilfeller føre til at parforholdet på et eller annet tidspunkt opphører. 

Hva kjennetegner de vonde kranglene? 

Det kan være klokt å vite litt om hva som kjennetegner de ordentlig vonde kranglene. Da kan det være lettere å forebygge dem, eller oppsøke hjelp fra en parterapeut. Det første som kjennetegner krangler som bærer galt av sted, er at de ofte har en brå oppstart. En brå start innebærer typisk at en i paret slenger ut en krass og anklagende kommentar, som fører til at den andre går i forsvar. På kort tid utvikler dette seg til en krangel der begge bytter på å angripe, kritisere og forsvare seg. Kritikk og anklager er noe annet enn å ta opp noe ved den andre, eller ved parforholdet, som du er misfornøyd med. Når du anklager og kritiserer partneren din, sier du ting som rammer den andres personlighet og væremåte: “Du gidder aldri å rydde etter deg, hvor gammel er du egentlig?” eller “Hvorfor er du alltid så innmari lat, kan du ikke bare ta deg sammen litt?”. Slik kritikk kan ramme hardt, det er lett å føle at det er noe feil med hele deg. Når den ene angriper tyr den andre parten ofte til selvforsvar: “Jeg gjør jo aldri noe riktig i denne familien”, “Alt jeg gjør blir feil uansett, så dette gidder jeg bare ikke”. Og slik ender man gjerne opp i en runddans av angrep og forsvar, der begge prøver å vinne krangelen. Begge er overveldet av vonde følelser, og ingen makter å trøste hverandre eller roe hverandre ned.

Men bak den harde forsvarstalen, bak sinnet, angrepet eller tausheten, ligger det ofte andre følelser og behov, og disse er ikke alltid bevisste for oss. Bak selvforsvaret kan en følelse av skam og utilstrekkelighet gjemme seg, er jeg god nok for deg? Bak et sinneutbrudd kan det skjule seg en redsel for at du er i ferd med å miste kjæresten din og for at hele forholdet holder på å rakne. Bak fortvilelse eller taushet kan tristhet og ensomhet ligge, du savner kontakt, omsorg og forståelse fra partneren din. Mange tar ikke sjansen på å vise frem disse mer sårbare følelsene til kjæresten sin. Det kan kjennes skummelt å vise sårbarhet. Det er forståelig, for da kan vi risikere å bli avvist. Samtidig går vi også glipp av den forståelsen, trøsten og tryggheten vi egentlig har behov for. Slike type konflikter kan ofte bli et vondt mønster der begge parter føler seg misforstått, avvist og ensom.  

De aller fleste kan kjenne igjen elementer av dette i eget parforhold. Men hvis forholdet har gått seg vill i slike stadige og opprivende krangler, vil mange ha behov for hjelp av en god parterapeut. 


Så hvordan kan vi håndtere konflikter på en bedre måte?

Det krever innsats og øving for å få til å håndtere konflikter på en bedre måte, men det er heldigvis mulig. Et godt sted å starte, er med deg selv. Hva kan jeg gjøre for at forholdet skal bli bedre? Her er noen verktøy dere kan bruke for å håndtere konflikter på en bedre måte, og for å stoppe en krangel fra å eskalere. 

Myk oppstart: For å unngå at en konflikt skal ende i en vond krangel, begynn med en myk oppstart når du skal ta opp noe med partneren din. Det vil si at du tar utgangspunkt i din egen opplevelse. Vær konkret og tydelig, og fortell hva du føler og hva du har behov for, men uten å angripe og kritisere. Da er sjansen større for at kjæresten din klarer å ta imot det du sier på en allright måte.  

Timing: Uansett om du starter mykt er ikke alltid det passer å ta diskusjonen. Særlig i småbarnsfasen er dette sårbart. Vi blir mer hudløse og mindre rause av å mangle søvn og være slitne. Gitt på feil tidspunkt, kan selv en velment kommentar kan oppfattes som hard kritikk. Det kan være klokt å bli enige om egnede tidspunkter for å ta opp problemer.  

Positiv og nysgjerrig innstilling: Vis respekt og aksept for at partneren din kan ha et helt annet syn på saken, selv om du er helt uenig. Forsøk å lytte til og forstå budskapet til den andre. I stedet for å anta at du vet hva partneren din mener og tenker, vær nysgjerrig og sjekk ut om du har forstått det riktig. Å vise respekt og nysgjerrighet har stor positiv innvirkning på forholdet, men det er ikke lett hvis du er sint og frustrert. Husk at det er mye større sjanse for at kjæresten din klarer å være åpen for budskapet ditt, hvis du begynner å ta opp noe vanskelig med en myk start. 


Dersom dere likevel er i ferd med å havne i en vond krangel, finnes det verktøy som kan hindre eskalering:  

Pause: Det er lov å ta en pause i en krangel hvis den er i ferd med å eskalere. Overveldende følelser gjør at man raskt havner i forsvars- og angrepsposisjoner hvor ingen av dere greier å ta innover dere den andres budskap. I tillegg sier man gjerne ting til hverandre som man gjerne skulle vært foruten i etterkant. Målet med pausen er å forhindre dette ved å roe dere ned, slik at dere kan møte hverandre på en annen måte når dere gjenopptar samtalen. Det er noen viktige forutsetninger for at en slik pause skal fungere. Begge må være enige om at dette er et verktøy dere kan ta i bruk, og begge må være enig i at dere gjør det for parforholdets skyld. Og så er det viktig å ta opp tråden igjen når begge er på et roligere sted innvendig. Det kan være en god regel at den som initierer pausen er den som har ansvaret for å ta opp temaet igjen.  

Reparasjon: Å ta imot, og å tilby forsøk på reparasjon, er gull for parforholdet! Noen ganger kan det være skikkelig vanskelig og innebære at vi må svelge stoltheten vår, men klarer vi det, investerer vi virkelig i forholdet. Det er ikke nødvendigvis farlig å krangle, så lenge dere reparerer etterpå, og gjerne også underveis i en krangel. Ektefølt unnskyldning og tilgivelse utløser positive følelser og empati både for deg seg selv og partneren. 

Humor: Humor kan fungere veldig godt som reparasjon og avvæpne konflikter hvis det brukes riktig. Det å finne noe komisk midt i en opphetet diskusjon kan være det som skal til for at dere begge greier å tre litt ut av en krangel.  Det er nydelig når man klarer å leve med hverandres ulikheter og mindre gode sider med overbærenhet og humor i stedet for bebreidelse og irritasjon.  

Til slutt, husk at dere bare er mennesker og at det ikke er farlig å krangle så lenge dere er gode på å reparere. Vær rause med hverandre. Mye fysisk kontakt og intimitet, som humor, kyssing, klemming og sex, fungerer som en buffer av positivitet. Det gjør at dere er bedre rustet for og tåler konflikter bedre. Kilder

Gottman, J., & Gottman, J. (2017). The natural principles of love. Journal of Family Theory & Review, 9(1), 7-26.

Gottman, J.(1999). The Seven Principles for Making Marriage Work. New York: Crown publishing. 

Sagen, C. & Sagen, S. (2022).  Fra ligging til legging. Oslo: Stenersens forlag AS

Samoilow, D.K. & Gran, S. (2017). Emosjonsfokusert parterapi. O, Ness (Red.), Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget. 

80 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag