Kjærlighet i koronaens tid

Frode Thuen

Frode Thuen

Når vi beveger oss inn i nytt og ukjent terreng, vil det alltid være en fare for å miste fotfestet.

Koronapandemien har satt oss alle i en helt ny og krevende situasjon. Og vi trenger å mobilisere våre beste sider – som enkeltindivider, som par og familier, og som samfunn, sier psykolog Frode Thuen.

Situasjonen er ikke minst utfordrende for parforholdet. Særlig hvis man opplever og reagerer veldig ulikt på alt det som skjer nå, for eksempel hvordan man takler alle restriksjonene og den frykten vi alle kan kjenne på. Jo større avstand det er mellom deg og din partner på slike ting, desto større belastning vil det være på parforholdet deres. Derfor trenger dere nå – i enda større grad enn ellers, å vise forståelse for hverandre og anerkjenne hverandres følelser og opplevelser. 

Hvis det er slik at partneren din er mye mer engstelig og urolig enn det du selv er, er det naturlignok fristende å prøve å berolige ham eller henne. Men i første omgang bør du vise at du forstår engstelsen, og ikke bagatellisere situasjonen. Det er først når du har anerkjent den andres følelser, at det kan være på sin plass med forsøk på beroligelse. Ikke i form av belæring eller irettesettelse, men som et positivt budskap.

Du kan si noe sånt som dette: «Ja, det er jo unektelig litt skremmende dette, og jeg skjønner godt at du blir engstelig. Samtidig er det betryggende å tenke på at vi nå beskytter oss så mye som mulig, og at de fleste som blir smittet ikke blir alvorlig syke.» På denne måten vil du ikke fremstå som en som prøver å overbevise partneren din om ikke å være redd, men heller en som holder frem et litt mer oppmuntrende perspektiv, og som lar den andre selv ta stilling til budskapet ditt. Det å prøve å overtale den andre vs. det å reflektere rundt den andres utsagn, er to veldig ulike måter å møte frykten på, og det er viktig at du prøve å gjøre det på den rette måten.  

Hvis rollene er motsatt, og du er mye mer engstelig enn partneren din, er det like fullt det samme som gjelder: Ikke prøv å overbevise den andre om at du har rett, eller til å bli like urolig som det du er. Prøv heller å akseptere at vi alle oppfatter og opplever denne situasjonen litt ulikt – særlig når gjelder de følelsesmessige sidene ved det som skjer.

Når begge er åpne for den andres perspektiv, vil også begge oppleve av å bli forstått og akseptert av den andre – selv om dere eventuelt oppfatter, eller takler, krisen veldig ulikt. Kanskje vil dere da oppdage at dere likevel ikke står så langt fra hverandre som dere hadde trodd. Det vil i så fall være en styrke for parforholdet deres.

En annen utfordring som mange kan kjenne på nå, er at vi er mye mer hjemme enn det vi vanligvis er. Mer tid sammen kan naturligvis være godt for både familien og kjærlighetslivet, men det kan også være en prøvelse. Særlig for familier som er vant til å leve veldig travle og hektiske liv, med mye jobbing og reising. Eller for familier som vanligvis er mye sosial. Hvis dere har det slik, vil en eventuell langvarig unntakstilstand absolutt kunne tære på forholdet deres.      

Derfor er det også viktig at dere prøver å gjøre det som skal til for å holde ut med hverandre gjennom denne unntakstilstanden, uten at dere blir alt for stresset, rastløs eller irritabel, og uten at dere kommer inn i et uheldig samspillsmønster. Det er lettere å unngå hvis dere klarer å få litt egentid innimellom. For vi trenger alle tid for oss selv når vi lever tett innpå hverandre over lengre tidsrom. Samtidig er det lettere å opprettholde en god stemning hjemme hvis alle klarer å være tålmodige og rause med hverandre, heller enn å fokusere for mye på egne interesser og behov. Nå gjelder det å stå sammen som et team, og spille hverandre god. Og finne en sunn balanse mellom jeg og vi

Dette er selvsagt viktig uavhengig av denne spesielle situasjonen vi lever i nå. Men under vanlige omstendigheter – når livet går på skinner og alt er normalt, er det så mye lettere å gjøre det som er riktig. I en unntakstilstand med høy grad av uforutsigbarhet og frykt, kan vi ikke lene oss på hverdagens rutiner og tidligere erfaringer. Vi må i mye større grad enn ellers være oppmerksom på hverandre og vise hensyn, og ta ansvar for at dette skal gå bra. Det betyr at vi må være mye mer bevisste på hva denne situasjonen faktisk krever av oss, både som enkeltindivider, par og familie, og samfunn.

For når vi beveger oss inn i nytt og ukjent terreng, vil det alltid være en fare for å miste fotfestet. Og det er nettopp det som er utfordringen nå – å klare å stå oppreist gjennom denne krisen, slik at vi lykkes i å ta vare på både oss selv og hverandre. 

Klarer vi det, vil vi forhåpentligvis komme styrket ut både i familien og kjærlighetslivet, når livet etter hvert normaliserer seg igjen. 

80 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag