Hvordan unngå at forholdet forfaller?

Frode Thuen

Frode Thuen

Å pleie kjærligheten jevnlig i forholdet er viktig!

En av de største truslene mot kjærligheten er at man glemmer å pleie den. For det vi ikke tar vare på og pleier, forfaller. Det gjelder i kjærlighetslivet som på alle andre livsområder. Det eneste som går av seg selv her i livet, er forfallet.

Tidlig i et parforhold gjør vi som regel nettopp det – pleier kjærligheten. Uten at vi egentlig tenker så mye over det. Vi bare gjør det fordi det føles riktig og naturlig. Vi tilbringer tid sammen, utforsker hverandres fortid og familiehistorie, engasjerer oss i hverandres tanker og opplevelser, ler og hygger oss i hverandres selskap, og har sex sammen. Vi gjør det som skal til for å etablere et intimt fellesskap, for å utvikle et felles vi. Og det er dette vi’et som gjør at vi opplever å være et par. 

I starten er vi’et vårt ofte mer eller mindre sammenfallende med våre individuelle jeg. For begge parter har noenlunde de samme ønskene og behovene, og vil mest av alt bare være sammen med den andre. Men etter hvert som vi blir mer vant til hverandre og det begynner å utvikle seg vaner og rutiner i forholdet, vil det ofte oppstå spenninger mellom våre individuelle interesser og behov, med det som resultat at vårt felles vi kommer i skvis. 

Dette er ikke minst aktuelt når vi blir foreldre for første gang. For da har vi ofte levd sammen en tid, og forholdet har gjerne kommet forbi den innledende fasen hvor vi er mer eller mindre nyforelsket. I tillegg må vi vi organisere livet rundt barnets behov, hvilket innebærer at det blir mindre rom for våre egne behov og interesser. Mange opplever også at det blir mindre rom for parforholdet. I denne situasjonen er det en fare for å gå i foreldrefellen hvor vi blir så fokuserte på alle utfordringene knyttet til det å få barn, at vi glemmer både oss selv og kjæresten. Noen ganger er det som om foreldrerollen nærmest fortrenger parforholdet, på en slik måte at vi neglisjerer alt som er av romantiske og erotiske følelser.

En annen fare er at vi begynner å oppleve hverandre mer som motparterenn som et team. Nettopp fordi barnet tar så mye tid og fokus er det lett for å komme inn i en situasjon hvor vi begynner å hegne om våre egne behov og interesser. For eksempel når det gjelder jobb eller venner eller trening og andre fritidsaktiviteter. Resultatet kan bli at vi begrenser felles aktiviteter til det som har med barnet å gjøre, eller at vi mest av alt avløser hverandre og utøver omsorg og stell av barnet på omgang.

For noen er det slik at den ene forelderen fanges i foreldrefellen, mens den andre har mer følelsen av å leve med en motpart hvor man hele tiden må forhandle om tid, oppgaver og ansvar. Andre ganger står begge foreldrene mer likt. Men enten det er på den ene eller andre måten, vil begge deler utgjøre en trussel for parforholdet. Særlig hvis situasjonen vedvarer over flere år. Da vil nærheten, samhørigheten og kjærligheten kunne gå tapt på veien.

Det som kan hindre en slik utvikling, er at dere hele tiden pleier parforholdet – selv om det er travelt og selv om andre siden ved tilværelsen også krever mye av deres oppmerksomhet og engasjement. Det trenger for øvrig ikke å være noe motsetning mellom det å investere i parforholdet og det å ivareta barn og andre oppgaver og interesser. Tenk heller at det er ulike sider av samme sak! For eksempel når dere begge er sammen med barnet: I tillegg til å ha oppmerksomhet på det barnet trenger, kan dere naturligvis også vise oppmerksomhet overfor hverandre. Noen ganger er det nok med et anerkjennende blikk, ord eller en lett berøring. På samme måte som dere kan sende en hyggelig og kjærlig melding til hverandre når dere er på jobb eller på andre måter opptatt på hvert deres hold. Det skal så lite til, samtidig som det kan ha så stor betydning – for det viser at dere er et team, at dere bryr dere om hverandre og er der for hverandre. 

Det er slike hverdagslige kjærlighetserklæringer og bekreftelser som danner grunnmuren i deres felles plattform som par. Men noen ganger kan det være lurt å pleie forholdet også mer aktivt. Og igjen kan det gjøres på mange måter, for eksempel ved å gå ut å spise middag sammen en gang i blant, eller reise på hytteturer eller weekendturer, eller ved å trene sammen. Eller bare ved å sette av tid når dere er hjemme, hvor dere gjør noe hyggelig sammen og har oppmerksomheten på hverandre. Det er ikke avgjørende hva dere gjør, det viktigste er at dere en gang i blant gjør noe sammen som gir næring til samhørigheten og kjærligheten. På den måten visere dere hverandre at dere er opptatt av å ta vare på forholdet og at dere er villig til å investerer tid og engasjement for å lykkes som par. 

80 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag