Hvordan møte partneren din når hun eller han har noe på hjertet

Frode Thuen

Frode Thuen

Se for deg en situasjon hvor partneren din kommer hjem fra jobb og forteller om en uvanlig slitsom dag på jobben. Hva er din naturlige respons på det?

Hvordan pleier du å møte partneren din når hun eller han har noe på hjertet? Er du åpen og mottakelig, eller hører du som oftest etter bare med et halvt øre? Eller har du en tendens til å reagere med spydigheter eller sarkastiske kommentarer.

Det vil kanskje bero på hva som er budskapet og hvordan stemningen mellom dere er. De fleste av oss varierer nemlig mellom å gå i møte eller gå unna eller gå i angrep når partneren vil ta opp noe med oss.  Eller som John Gottman uttrykker det, vi veksler mellom «turning towards», «turning away» og «turning against». Men noen forhold er mye mer preget av at partnerne går hverandre i møte, mens andre forhold preges mer at man går unna eller i angrep. Og vi vet at de førstnevnte forholdene klarer seg mye bedre enn de sistnevnte. Spørsmålet er hvordan det er i deres forhold – hvordan du og partneren din pleier å møte hverandre?

Det finnes naturligvis utallige måter vi kan reagere på utspill og henvendelser fra vår partner, avhengig av om det kommer som en nøytral opplysning eller et dagligdags spørsmål, eller som et kompliment eller en kjærlighetserklæring, eller som en refleksjon eller undring. Eller som en kritisk kommentar eller anklage. De ulike henvendelsene har likevel det til felles er at de utgjør invitasjoner til dialog, og enhver respons vil kunne grupperes inn under de tre hovedkategoriene. Det betyr at vi kan gå hverandre i møte på utallige vis, akkurat som det er utallige måter å gå unna og gå i angrep på. Men våre responser har langt på vei samme effekt uavhengig av hvordan de kommer til uttrykk: Når vi går i møte styrker vi de emosjonelle båndene mellom oss, mens vi svekker dem hver gang vi går unna eller i angrep. 

Dette er noe av det som fremkommer i John Gottman sin forskning. Han har kartlagt tusenvis av parforhold, blant annet ved å observere dem gjennom et helt døgn i et slags laboratorium som blir kontinuerlig videoovervåket. Dernest har han fulgt dem opp med nye kartlegginger over flere år. Og på bakgrunn av denne forskningen har han vist at det er mulig å forutsi med over 90 prosent sikkerhet hvordan forholdet vil utvikle seg over tid, basert på den måten parene kommuniserer og samspiller med hverandre. Hvis begge parter pleier å vise interesse og engasjement i det den andre parten tar opp, vil forholdet som regel utvikle seg bra over tid. De parene kaller han for «masters». Hvis den ene eller begge parter derimot har en tilbøyelighet til å reagere med å gå unna eller gå i angrep, vil forholdet vanligvis utvikle seg dårlig og eventuelt ende i et brudd før eller siden. Slike par omtaler han som «disasters». 

Tenk selv gjennom hvordan du pleier å møte din partner. Se for eksempel for deg en situasjon hvor hun eller han kommer hjem fra jobb og forteller om en uvanlig slitsom dag på jobben. Hva er din naturlige respons på det? Vil du stoppe opp dine egne aktiviteter og virkelig høre etter? Vil du komme med oppfølgingsspørsmål? Vil du vise at du bryr deg? Vil du uttrykke støtte og omsorg? Eller vil du avfeie eller bagatellisere opplevelsene? Vi du raskt dreie samtalen inn på noe annet eller dine egne opplevelser? Eller vil du på andre måter signalisere at du ikke er så veldig interessert? Eller kanskje du til og med kan bli irritert over at partneren din klager over jobben sin, eller lei av det du opplever som negativitet og mas? Og kanskje du ikke klarer å legge bånd på deg, men bare må gi uttrykk for din irritasjon eller hvor lei du er. 

Eller se for deg en situasjon hvor partneren din tar opp noe hun eller han er misfornøyd med deg om – at du gjør for lite husarbeid eller jobber for mye eller bruker for mye penger. Eller kanskje er det mer aktuelt med en helt annen problemstilling. Uansett hva det er, pleier du da å la han eller henne snakke ut, uten å avbryte, og virkelig lytte til budskapet? Eller går du raskt i forsvarsposisjon? Eller i angrepsposisjon? 

Tenk igjennom hvordan du pleier å reagere i slike og lignende situasjoner. Og vær ærlig med deg selv. Kan du med hånden på hjertet slå fast at din typiske reaksjon er å gå i møte – ja, da bidrar du til en positiv og god kommunikasjon i forholdet. Hvis du derimot må innrømme at du rett som det er, kan reagere på en litt uengasjert, avvisende eller kritisk måte overfor partneren din, vil det være mye å vinne på å prøve å endre dette mønsteret. Og det skal som oftest lite til. Du trenger først og fremst å være oppmerksom på at du faktisk har et valg om å gå i møte, eller gå unna eller i angrep. Dessuten trenger du å velge den positive tilnærmingen. Og jo oftere du gjør det, desto mer naturlig vil det bli å gjøre det igjen – å komme den andre i møte. Uansett hva som er budskapet og hvordan stemningen mellom dere er.  

80 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag