Av professor Frode Thuen

Det viktigste grepet for å styrke barnas selvfølelse

En god selvfølelse er noe av det aller viktigste du kan gi ditt barn.

Det viktigste grepet for å styrke barnas selvfølelse
For barn og unge som har en grunnleggende positiv holdning til seg selv, takler livets små og store utfordringer bedre enn de som har mer tvil til seg selv og sin egen verdi. Og de har det også jevnt over bedre med seg selv. Selvfølelsen utgjør på mange måter det mentale grunnfjellet i personligheten – det som all psykologisk utvikling og vekst bygger på. Så med en trygg og god selvfølelse, får barnet ditt et godt utgangspunkt i livet. 

Som mamma eller pappa kan du i stor grad bidra til at barnet ditt utvikler en god selvfølelse. Uavhengig av barnets alder. For det er aldri for tidlig og aldri for sent å styrke selvfølelsen. Og antakelig gjør du det også mye av tiden, uten at du nødvendigvis tenker over det – hver gang du viser barnet kjærlighet og omsorg.

Samtidig opplever du antakelig, som alle foreldre, situasjoner hvor det ikke er så lett å vite hva barnet egentlig har behov for, eller hvordan du best kan takle barnet. Hvis du likevel klarer å håndtere disse situasjonene på en god måte, vil det kunne gi en ekstra gyllen mulighet til å styrke barnets selvfølelse.

Ta følelser på alvor

Dette gjelder særlig situasjoner hvor barnet er utagerende eller uttrykker negative følelser – som for eksempel sinne, tristhet, frykt, eller sjalusi. Slike følelser kan alle barn og unge kjenne på av og til, og hvis de da ikke blir møtt på en forståelsesfull måte, vil det kunne skape problemer for dem selv og gjerne også for andre.

I disse situasjonene reagerer foreldre gjerne med å prøve å avlede barnets oppmerksomhet for å få det til å fokusere på noe annet, eller man avfeier at det er noe å ta på vei for, eller man begynner å kjefte og irettesette. Når foreldre tyr til denne typen reaksjoner, er det som regel i beste hensikt, og noen ganger også helt på sin plass.

Men det vil likevel kunne innebære at barnet får en opplevelse av at slike følelser ikke blir akseptert eller tatt på alvor. Og barn som stadig vekk erfarer at følelsene deres blir oversett, vil oppleve at de ikke blir sett eller anerkjent som den de innerst inne er. Og da er veien kort til å begynne å tvile på seg selv og sin egen verdi.

Vis at du er der

Hver gang foreldre ignorerer, avfeier, eller slår ned på sterke emosjonelle uttrykk hos barna, skusler de bort en verdifull anledning til å bli bedre kjent med barna sine, og til å hjelpe dem med å finne ut av livets små og store utfordringer. For det er i møte med det som er utfordrende for barna, at foreldre virkelig kan vise at de er der for dem og kan gjøre en avgjørende forskjell i livene deres. Derfor er det mest av alt i slike situasjoner foreldrene kan bidra til å styrke barnas selvfølelse. 

Gi forståelse og aksept

Så neste gang du opplever at din sønn eller datter er skikkelig sinna eller på andre måter veldig opprørt og emosjonell, prøv å vise forståelse og aksept for at han eller hun reagerer så sterkt. Husk også at dette er en gyllen mulighet til å bli klokere på barnet ditt, og hjelpe barnet til å bli klokere på seg selv, og dermed også til å utvikle en god og trygg selvfølelse.    


For videre læring om hvordan bygge selvfølelse hos barn

Se video under om «Hvordan styrke barnets selvfølelse» med psykolog Anne Hilde Vassbø Hagen (video fra VI-appen). Ønsker du mer viktig innhold og veiledning for foreldre? Last ned VI-appen som er et gratis hverdagsverktøy for deg som ønsker å vokse som forelder, og styrke dine nære relasjoner.

Appen er utviklet av erfarne fagpersoner, bl.a. Frode Thuen, Anne Hilde Vassbø Hagen og Bente Austbø.

Psykolog Anne Hilde
Vassbø Hagen

Vi vet at barn som har et godt forhold til seg selv vil ha lettere for å forstå både egne og andres følelser.

Barn med god emosjonell kompetanse vil på gruppenivå ha bedre skoleresultater, bedre oppmerksomhetsevne, er i større grad i stand til å trøste seg selv, og de har bedre og mer varige vennerelasjoner

 

80 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag