Vi lanserer VI-appen for foreldre med gratis foredrag om sinne

Hvordan møte og håndtere sinne, både hos barn og voksne? Det er tema når vi går sammen med Kavlifondet og Voksne for Barn for å lansere foreldreutgaven av VI-appen. Flere tusen har allerede meldt sin interesse for den digitale direktesendingen 17. februar.

De fleste av oss kan kjenne på usikkerhet når våre barn og unge blir sinte – særlig hvis de også utagerer. Noen ganger kan vi selv reagere med sinne, selv om det som oftest gjør situasjonen bare enda vanskeligere å håndtere. Men hvordan kan vi best takle sinte og utagerende barn, og hvordan kan vi selv unngå å bli urimelig sint når vår tålmodighet og overbærenhet blir satt på prøve? Og ikke minst, hvordan kan vi egentlig forstå sinne – både hos barn og voksne?

I dette VI-foredraget dykker psykologene Frode Thuen og Anne Hilde Vassbø Hagen ned i disse spørsmålene, med utgangspunkt i boken «Sinte Barn – Sinte Voksne» som Anne Hilde ga ut i fjor. 
Foredraget er vår første livesending med Kavlifondet i 2022 med mål om foreldre skal bli bedre rustet til å forstå og møte barna i hverdagen – “Ta vare på det som betyr mest for deg”. Arrangementet er en del av lanseringen av foreldreversjonen av VI-appen hvor psykologene Frode Thuen og Anne Hilde Vassebø Hagen har vært med på å utvikle det faglige innholdet. Denne lanserer i februar. 

Sendingen er et samarbeid mellom VI-appen, Voksne for Barn og vår kjære støttepartner Kavlifondet, og vil vises på alles sider.

VI-appen for foreldre kan lastes ned gratis i både App Store og Google Play fom februar.
VI-appen er utviklet med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Kavlifondet. 

Så lang har over 7000 meldt sin interesse for den digitale direktesendingen av arrangementet på Facebook.


Bakteppe


Følelseslivet vårt starter ved fødselen. Vi er født med følelser: frykt, sinne, tristhet, avsky, skam, glede og interesse. Følelser informerer oss om våre behov og nødvendige handlinger for å få våre behov dekket.Nyere forskning peker på at problemer med følelsesregulering eller unngåelse av følelser er underliggende årsaker til psykiske problemer og lidelser. Både angst, depresjon, rus- og alkoholmisbruk er knyttet til dårlig emosjonell kompetanse. I den forstand kan psykiske helseproblemer forstås som udekkede følelsesmessige behov. Hvordan barn blir møtt av sine omsorgspersoner i tidlig barndom former hvordan barnet forholder seg til sine egne følelser og seg selv, og til andre mennesker. Kunnskap om følelser og emosjonelle ferdigheter er derfor viktig både på individ-, familie- og samfunnsnivå. Dette for å styrke emosjonell helse og forebygge menneskelige lidelser og psykiske helseproblemer i samfunnet.

80 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag