Av psykolog Tommy Sotkajærvi

Små hendelser – store sår

Alle par krangler fra tid til annen. Som regel krangler vi om livets små hverdagsirritasjoner. Krangling og uenigheter hører samlivet med, og kan faktisk være sunt. 

Små hendelser - store sårNoen ganger blir de små bagatellene vi krangler om likevel startskuddet for konflikter som er ute av proporsjoner. Det kan virke som det vi krangler om egentlig ikke er hva vi krangler om, som om det ligger mer bak. Når små hendelser etterlater store sår, eller når vi krangler som om vi har hakk i plata, er det grunn til å stille seg spørsmål ved om det ligger mer under overflaten. 

Samlivet er fylt med tematikk som både er viktig for oss og som ofte er ubehagelig eller krevende å orientere seg i. Dette kan være uenigheter knyttet til pengebruk, barneoppdragelse, sex eller andre ting. Mange par unngår å adressere ubehagelige tema. Det paradoksale er at det er nettopp denne unngåelsen som gjør at de skaper mest problemer for oss, bare at det foregår bak scenen. Tematikk som ikke adresseres, finner sitt utløp gjennom å gi kraft til konflikt rundt små hendelser. Det som kunne vært en forbipasserende irritasjon kan få oss til å gå av skaftet.

Grunnen til at vi unngår enkelte tema kan vi spore ned til våre mest grunnleggende tema, behov og sårbarheter. Behovet for å føle seg elsket er et eksempel. Det er også nært beslektet med behov for aksept og validering. Parforholdet er videre avhengig av sunn maktbalanse og vi trenger å bli støttet i vår autonomi og identitet også når vi er i et parforhold.

Råd fra psykolog
Tommy Sotkajærvi

Det er med andre ord mye som kan ligge under bagatellene vi krangler om. Det kan virke overveldende og det kan være komplisert.

Det kan derfor være fint å ha en grunnholdning til at dersom små hendelser skaper store sår, eller repeterer seg i fastlåste mønster, vil det være nyttig å se på problemet på et dypere nivå fram til man klarer å adressere det som driver og gir kraft til det.

Bevissthet og oppmerksomhet

Når vi kjenner at kroppen vår reagerer, eller når partneren vår reagerer ute av proporsjoner på en liten ting, kan dette fungere som signaler på at her er det noe mer vi kanskje burde ta tak i.

Snakk om det

Å skape en arena der vi opplever å møte hverandre med interesse og åpenhet, selv når ting er vanskelig, bygger trygghet. Å snakke om det som er vondt for oss er både en måte å skape fellesskap med hverandre, og ofte en måte å hjelpe oss å forstå oss selv.

Vis forståelse og aksept

Ofte er forståelse og aksept viktigere enn konkret problemløsning. Likevel kan vi ende opp i debattmodus når vi jakter den beste løsningen på et problem, og vi kan stå i fare for å virke avvisende ovenfor den andres indre verden. Mange av uenighetene og forskjellene som omhandler parforholdet er av en slik art at man er nødt til å jobbe seg mot forsoning og aksept, framfor løsninger. Både for å anerkjenne den andre som hen er, og for å kunne leve sammen med alle våre forskjeller.


Ha tålmodighet

Ting tar tid. Har man mønster som har utviklet seg over tid, vil det ta tid å finne roten og jobbe seg gjennom det på en god måte. Det kan være krevende arbeid, særlig hvis det har blitt noen sår på veien. Prioriteringer kan bli nødvendige i en periode, det kan også være at man trenger hjelp. Fra venner, familie eller – i noen tilfeller – kanskje fra en kyndig tredjeperson gjennom parterapi. 
 

Ønsker du flere råd og tips for parforholdet?

Last ned VI-appen som er et gratis hverdagsverktøy for deg som ønsker å styrke dine nærmeste relasjoner. Appen er utviklet av erfarne fagpersoner, bl.a. Frode Thuen og Catrin Sagen.


80 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag