Faglig basis

Bygger på kunnskaper fra både forskning og praksis

Bygger på kunnskaper fra både forskning og praksis


Kunnskapen fra det levde liv er først og fremst basert på arbeid med utallige par som har deltatt på såkalte PREP-kurs eller andre typer samlivskurs, eller som har gått i parterapi. De pedagogiske og terapeutiske prinsippene som benyttes i slike sammenhenger, er her overført til VI-appen – med den hensikt å bidra til å styrke det som er bra i forholdet, forebygge mulig problemer, og endre det som eventuelt ikke er så bra.   


Den forskningsbaserte kunnskapen har hovedsakelig utgangspunkt i studier av hvilke faktorer som påvirker hvordan folk har det i sine parforhold. Slik forskning har påvist en rekke egenskaper som kjennetegner henholdsvis lykkelige og ulykkelige par, og mye av dette er noe man selv kan styre.For eksempel vet vi at hvis man viser interesse for hverandre og engasjerer seg i parforholdet, er sjansene til å lykkes som par langt bedre enn hvis man har en tendens til å ta hverandre for gitt. 

På samme måte vet vi at parforhold hvor begge parter tar ansvar for sine feil og mangler og prøver å gjøre det godt igjen hvis man sårer eller skuffer hverandre, klarer seg mye bedre enn de parforholdene hvor man sjelden eller aldri kan innrømme feil, og hvor man viser liten vilje til reparasjon. Forskningen på parforhold og samliv har frambrakt en lang rekke lignende funn som gir konkrete anvisninger om hva man som par bør prøve å gjøre mer av, og hva man bør gjøre mindre av.

Forskningen til den amerikanske psykologiprofessoren John Gottman er sentral med hensyn til hva som fremmer og hemmer kjærligheten og samhørigheten i et parforhold, og er oppsummert i hans såkalte «Sound Relationship House Theory» (på norsk omtalt som Gottman-modellen) og rommer et bredt spekter av ulike samlivsrelaterte faktorer. Denne forskningen danner en viktig basis for VI-appen.

En annen sentral forsker på feltet er den canadiske psykologiprofessoren Sue Johnsen, som er mest kjent for å ha utviklet emosjonsfokusert parterapi. Hun har et tilknytningsteoretisk utgangspunkt og vektlegger særlig betydningen av de følelsesmessige båndene i parforholdet og viktigheten av at begge parter ser og anerkjenner hverandre. Hennes forskning utgjør også et sentralt kunnskapsgrunnlag for appen.

I tillegg til forskningen til Gottman og Johnsen er innholdet også basert på bidrag fra andre forskere innen samlivsfeltet og fra tilgrensende fagfelt – blant annet kognitiv atferdsterapi, kognitiv nevrovitenskap, aksept- og forpliktelsesterapi, og teorier om mentalisering.   24 moduler | Faglig kunnskap | Helt gratis

Last ned appen i dag